Malnutrition among patients in nursing homes and its association with dementia

2020 Risikoen for underernæring øker med graden av demens og varierer avhengig av måleverktøy

Major RE, Krogseth M Norsk Tidsskr for Ernæring 2020

Det er anslått å være 70.000 personer med demens i Norge. Blant pasienter i syke- og aldershjem er 80% demente. Demente er av flere grunner særlig utsatt for underernæring. I denne studien er flere verktøy brukt for å registrere underernæring (Mini Nutritional Assessment (MNA), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) og the Nutritional Journal (NJ)). Graden av demens ble vurdert ved hjelp av Clinical Dementia Rating Scale (CDR). 97 pasienter ved pleieinstitusjoner i Larvik og Sandefjord ble inkludert i studien.
 
Risiko for underernæring varierte avhengig av hvilket verktøy som ble brukt – 68% ved bruk av MNA-, 28% ved MUST og 35% ved bruk av NJ-skjema. Risikoen for underernæring økte med graden av demens.
 
Geir Hoff


 

Sist oppdatert 21.09.2023