Genomic relationships, novi loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders

2020 Sammenheng mellom gener og psykiatriske tilstander

Lee P H, Antilla V, Won H, Feng Y-C, Rosenthal J, Dalsgaard S et al(118 forfattere) Cell. 2019 Dec 12;179(7):1469-1482.e11

I denne internasjonale, Europeiske studien er det utført omfattende gentester av ca. 230.000 pasienter med en eller flere av åtte forskjellige psykiatriske tilstander (anoreksi, ADHD, autisme, bipolar lidelse, alvorlig depresjon, tvangslidelse, schizofreni og Tourette syndrom). Ca. 490.000 personer utgjorde en kontrollgruppe som også ble gentestet.

Det ble identifisert 146 lokaliseringer på gener hvor variasjoner var assosiert med minst en av disse 8 tilstandene – 35 lokaliseringer var hittil ukjente. Ca. 75% av disse 146 genpunktene var assosiert med mer enn en av disse åtte tilstandene. 23 genpunkter hadde betydning for mer enn fire av disse tilstandene. Dette er til nå den mest omfattende kartlegging av mulig sammenheng mellom psykiatriske tilstander og gen-variasjoner.

Geir Hoff

Link artikkel

https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.020

Sist oppdatert 21.09.2023