Self-esteem in patients with inflammatory bowel disease

2020 Selvtillit hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommer

Opheim R, Moum B, Grimstad BT, Jahnsen J, Prytz Berset I, Hovde Ø, Huppertz-Hauss G, Bernklev T, Jelsness-Jørgensen LP Qual Life Res. 2020 Mar 6

Kroniske sykdommer som for eksempel betennelsessykdommer i tarmen (Crohns sykdom eller ulcerøs colitt) kan påvirke i stor grad pasientens selvbilde og selvtillit. Den aktuelle studien har undersøkt faktorer som påvirker pasientens selvtillit i en pasientgruppe med Crohns sykdom eller ulcerøs colitt. Hovedspørsmålet var om det er mulig å identifisere sykdomsspesifikke faktorer som påvirker selvtillit.

I en multisenterstudie utført i sørøst Norge fra mars 2013 til april 2014 besvarte 411 av 452 (91%) voksne pasienter med ulcerøs colitt (n=180) eller Crohns sykdom (n=231) spørreskjemaer om selvtillit, følelse av mestringsevne, angst og depresjonstendenser. Aktiviteten av tarmsykdommen ble undersøkt i tillegg.

Det viste seg at menn hadde gjennomsnittlig høyere selvtillit enn kvinner. Pasienter i arbeid og med god mestringsevne hadde høy selvtillit, mens de med tendens til angst og depresjon hadde lav selvtillit. Det fantes ingen forskjeller i selvtillit mellom pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs colitt. Sykdomsaktivitet eller tendens til utmattelse (fatigue) påvirket ikke pasientenes selvtillit.

Det ble konkludert med at selvtillit hos pasienter med kronisk tarmbetennelse blir mer påvirket av psykologiske faktorer enn av sykdomsspesifikke faktorer.

 Gert Huppertz-Hauss

Link PubMed

Doi: 10.1007/s11136-020-02467-9

Sist oppdatert 21.09.2023