Global variation in anastomosis and end colostomy formation following left-sided colorectal resection

2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for død

Bhangu …,Lauzikas, Wiborg, Holte,..et al BJS Open. 2019 Feb 28;3(3):403-414

Ved operasjon på tykktarmen står en ofte overfor valget med å anlegge «pose på magen» (kolostomi) eller skjøte sammen tarmendene og dermed unngå kolostomi. Valget avhenger både av pasientens tilstand og tilgjengelige ressurser. Denne undersøkelsen er en internasjonal karlegging av hvor mange som får kolostomi etter tykktarmoperasjoner i land med forskjellig grad av utvikling og velstand (målt med United Nations Human Development Index – HDI-skår). 1635 pasienter operert fortløpende i løpet av minst 2 uker ved 242 sykehus i 57 land inngikk i kartleggingen.

Pasienter i land med lav HDI-skår fikk kolostomi mer enn dobbelt så ofte som i land med høy HDI-skår – selv etter justering for årsak til operasjonen, om det var gått hull på tarmen eller ikke og reiseavstand til sykehus. Pasientene i land med lav HDI-skår var oftere kritisk syke ved innleggelse ved sykehus uansett diagnose. Det kan skyldes begrenset tilgang til helsevesen, begrenset kunnskap om sykdom og en preferanse for å søke råd hos «healere» først. Pasienter i land med lav HDI-skår hadde høy dødelighet enten de ble behandlet akutt eller med planlagt operasjon. Sentralt beliggende sykehus/universitetssykehus var overrepresentert i land med lav HDI-skår. Sannsynligvis er situasjonen i disse landene derfor verre enn denne studien viser og forbedringspotensialet er stort.


Geir Hoff

Link PubMed

DOI: 10.1002/bjs5.50138

Sist oppdatert 21.09.2023