Tenecteplase versus Alteplase between 3 and 4.5 hours in low national institutes of health stroke scale

2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslag

Rønning MO, Logallo N, Thommessen B, Tobro H, Novotny V, Kvistad CE, Aamodt AH, Næss H, Waje-Andreassen U, Thommassen L Stroke 2019 Feb;50(2):498-500

​Standard behandling for blodpropp til hjernen (hjerneslag) er å gi alteplase innen 4,5 timer fra symptomene meldte seg for å løse opp blodproppen. Etter 4,5 timer er utsiktene til å redde hjernevev betydelig redusert samtidig som faren øker for at behandlingen kan gi hjerneblødning. Tenecteplase har teoretisk noen fordeler framfor alteplase og dette prøves ut i NOR-TEST-studien (Norwegian Tenecteplase Stroke Trial) hvor pasientene ble trukket ut ved loddtrekning (randomisering) til behandling med alteplase eller tenecteplase inne 4,5 timer. Resultatene var ganske like i begge grupper både mht nytte og bivirkninger (resultater publisert i 2017).

I denne delstudien i NOR-TEST er det sett spesielt på effekten av tenecteplase og alteplase i tiden nært opp til anbefalt tid for å avstå fra blodproppbehandling – konkret tidsrommet 3-4,5 timer fra symptomene oppsto. 105 pasienter ble randomisert til å få tenecteplase og 89 fikk alteplase. Andelen pasienter som hadde oppnådd et godt funksjonsnivå 3 måneder etter hjerneslaget var 61% i tenecteplase-gruppen og 57% i alteplase-gruppen (statistisk ingen forskjell). Andelen som fikk hjerneblødning innen 48 timer etter behandlingen var 5,7% i tenecteplase-gruppen og 6,7% i alteplase-gruppen (ingen statistisk forskjell).  Resultatene tyder på at tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling – også i tidsrommet 3-4,5 timer etter første symptom på hjerneslag.


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1161/STROKEAHA.118.024223

 

 

Sist oppdatert 21.09.2023