Challenges in pain assessment and management among individuals with intellectual and developmental disabilities

2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemminger

Barney CC. Andersen RD. Defrin R. Genik LM. McGuire BE. Symons FJ PAIN Reports, 2020; 5, e822

​Denne oversiktsartikkelen beskriver vitenskapelige og kliniske utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med alvorlig utviklingshemming. Den ble skrevet i anledning av at den internasjonale smerteorganisasjonen IASP utropte 2019 til det globale året mot smerter hos de mest sårbare.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning:
Smerter er vanlig hos personer med utviklingshemming og forblir ofte undervurdert og dårlig behandlet. Samtidig viser forskning at de opplever akutt og kronisk smerte minst like ofte som befolkningen ellers. Forskningen de siste årene har i stor grad fokusert på å ta fram og evaluere ulike vurderingsmetoder for smerter. Forskning på effektive behandlingsmåter og tiltak for å forbedre smertebehandlingen for denne gruppen mangler i stor grad. Den underliggende tilstanden kan medføre at personer med utviklingshemming trenger særskilte tiltak og kan reagere annerledes på ulike behandlinger.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien viser behov for økt oppmerksomhet mot smerter hos personer med utviklingshemminger. Eksisterende vurderingsmetoder bør tas i bruk i klinisk praksis som et underlag for behandling. Selv om det finnes lite forskning om smertebehandling for personer med utviklingshemming, er det i klinisk praksis viktig å fokusere på forebygging, være klar over at personer med utviklingshemming er mer utsatt for bivirkninger, at behandlinger som er testet i andre grupper ikke nødvendigvis virker på samme måte i denne gruppen og at ikke-medikamentelle behandlingsmetoder er et viktig og trygt supplement til medisiner. Det er et stort behov for mer forskning omkring både vurderings- og behandlingsmetoder. Klar overføringsverdi til klinisk arbeid.

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Doi: 10.1097/PR9.0000000000000822   

Sist oppdatert 21.09.2023