Hospital work environment affects the patient safety climate: A longitudinal follow-up using a logistic regression analysis model.

2021 Arbeidsmiljøet viktig for sikkerhet ved sykehus.

Brubakk K, Svendsens MV, Deilkås E, Hofoss D, Barach P, Tjomsland O PLOS ONE 2021

 

Denne undersøkelsen er basert på de årlige medarbeiderundersøkelsene blant sykehusansatte i Helse Sør-Øst. Datagrunnlaget består av 91.225 besvarte spørreskjema fra 21 sykehus i løpet av årene 2011, 2012 og 2014. Som ansatt blir du presentert med en rekke uttalelser i spørreskjemaene, f.eks. «jeg ville følt meg trygg som pasient her» og «det er trygt å rapportere uheldige hendelser hos oss» og bedt om å gradere hvor enig du er i uttalelsene. Skårene for hvert svar blir summert opp. Et bra «sikkerhetsklima» i sykehuset betyr at mer enn 60% av de ansatte skårer minst 75 i skåringssum.

Undersøkelsen viste at sikkerhetsklimaet er svært avhengig av hva ledelsen for klinikk/avdeling/enhet gjør. Fokusering på kvalitet og pasientenes behov bidrar til å heve sikkerhetsklimaet. For å opprettholde et etablert, godt sikkerhetsklima må ledelsen i tillegg støtte ansatte i å si ifra når omsorg og behandlingstilbud synes utrygt og stimulere de ansatte til engasjement i forbedringstiltak. 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0258471

 

Sist oppdatert 21.09.2023