Predicting secondary surgery after operative fixation of olecranon fractures: a model using data from 800 patients.

2021- Årsaker til reoperasjon ved albuebrudd.

Midtgaard KS, Frihagen F, Dornan GJ, Coucheron M, Fossåen C, Grundel D, Gundersen C, Kristoffersen S,.. et.al.. JSES Internat, 2021

Brudd i albueleddet (olecranon fraktur) blir som oftest operert for å oppnå best mulig «kant-mot-kant» kobling av bruddflaten i leddet. Det brukes enten metallpinner og ståltråd «(tension band wiring» -TBW) eller plate med skruer («plate fixation» – PF). Det er hittil bare utført 7 små,  randomiserte studier på kirurgisk behandling av olecranon-brudd med ikke mer enn 311 pasienter til sammen. Risikoen for re-operasjon varierer mellom 25-88% i disse og andre studier.

 
I forsøk på å finne ut hva som disponerer for såpass høy risiko for re-operasjon, har 7 norske sykehus slått sammen sine data fra i alt 800 olekranon-operasjoner hvor 329 (41%) fikk re-operasjon. Den hyppigste årsaken til reoperasjon var plager fra innsatt metall hos 219 (27%) – vanligst etter TBW og blant yngre kvinner. Både i TBW- og PF-gruppen var komplikasjoner årsak til reoperasjon hos 13%. 

 
Denne studien er ikke randomisert og det er begrenset hvilke konklusjoner som kan trekkes. Men – i TBW-gruppen ser det ut til at en variant av denne operasjonsmetoden («intramedullary K-wire positioning») bør unngås.

 
Geir Hoff

 

 


  

Sist oppdatert 21.09.2023