Health-related quality of life in older kidney transplant recipients: a national cohort study of short- and longer-term outcomes.

2021 - Betydelig bedring av livskvalitet etter nyretransplantasjon for nyresvikt hos eldre pasienter.

Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, von der Lippe N, Reisæter AV, Brunborg C, Heldal K.  Kidney Med, 2021

Den optimale behandlingen av terminal stadium nyresvikt hos pasienter eldre enn 65 år er ikke nøyaktig kartlagt. Behandlingsalternativer dreier seg om enten oppkobling til kunstig nyre (dialysemaskin) 3-4 timer av gangen 2-3 ganger per uke eller å få transplantert et nyre, som innebærer en operativ risiko og livslang behandling med immundempende medikamenter. Nyretransplantasjon er knyttet til bedre overlevelse også for eldre pasienter, men det er få undersøkelser på effekten over tid på pasientenes livskvalitet etter transplantasjon.

I denne studien ble 220 av 289 eldre nyresviktpasienter behandlet med nyretransplantasjon (median alder 71.5 år). Det ble observert en betydelig bedring på helse-relatert livskvalitet hos 136 nyretransplanterte som ble fulgt opp i 3 år. Denne bedringen kom allerede kort tid etter transplantasjon og vedvarte i minst 3 år. Ikke-transplanterte dialysetrengende eldre pasienter opplevde en gradvis fallerende livskvalitet. Pasientene som hadde vært kort tid i dialyse før transplantasjon og hadde få tilleggssykdommer (lav komorbiditet) hadde best resultat.

Nyretransplantasjon er et godt tilbud til utvalgte eldre pasienter med nyresvikt.


 
Vanessa Tsarpali

​Link PubMed

Doi: 10.1016/j.xkme.2021.05.007


 

Sist oppdatert 21.09.2023