Water-assisted colonoscopy: an international modified Delphi review on definitions and practice recommendations.

2021 - Delphi-konsensus om at utvidelse av tykktarmen med bruk av vann er bedre enn gass ved koloskopi.

Cadoni S, Ishq S,…..Olafsson S et al (55 forfattere). Gastrointest Endosc 2021;93:1411-20


Koloskopi er den vanligste måten å undersøke tykktarmen (en bøyelig «tarmkikkert»). For å undersøke tarmen må den utvides en del – enten med gass (kulldioksid som er standard i Norge, eller luft som brukes mest ellers i verden) eller ved å sette inn vann gjennom koloskopet. Det har vært gjort mange undersøkelser på hvilken metode som er best, men det diskuteres fortsatt. Selv om bevismengden går i favør av vannmetode, er det ikke lett å endre praksis.

I denne undersøkelsen ble det først gjort et litteratursøk på det som finnes av publisert forskning på området. Med utgangspunkt i denne litteraturen utformet en ekspertgruppe 11 uttalelser som en gruppe med 55 erfarne koloskopileger fra hele verden skulle si seg enig eller uenig i. Det ble oppnådd konsensus (mer enn 80% enighet) om at vannmetode gir bedre rengjøring og oversikt, mindre smerte og større grad av vellykket, fullstendig undersøkelse, dvs. at hele tykktarmen faktisk blir undersøkt. 

Denne forskningsmetoden (Delphi-konsensus) er ofte nyttig og konklusjonen er nok riktig ut fra litteraturen. Men - graden av konsensus i denne studien kan være påvirket av at gruppen med 55 erfarne koloskopører besto av 37 som var svorne tilhengere av vannmetoden og nettopp disse 37 valgte ut de øvrige 18 som ikke brukte vannmetode regelmessig. Det er også en svakhet ved studien at de slo sammen «kulldioksid» og «luft» i samlebegrepet «gass» - selv om kulldioksid har mange fortrinn framfor luft. 

Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023