Nurses' perception, knowledge, and use of neonatal pain assessment

2021 Svenske sykepleieres vurdering av smerter hos nyfødte

Carlsen Misic M. Andersen RD. Strand S. Eriksson M. Olsson E Paediatr Neonatal Pain. 2021; 00: 1– 7

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: 
De fleste sykepleierne mente smertevurdering var viktig og at de selv hadde tilstrekkelig kunnskap om smertevurdering av nyfødte. Mange beskrev et positivt syn på smerteskalaer og brukte dem regelmessig i sitt kliniske arbeid. Samtidig løftet de fram vanskeligheter som at retningslinjer for vurdering av smerter ikke ble fulgt, manglende kunnskap hos kolleger, manglende rutiner for smertevurdering i avdelingen og manglende tiltro til smerteskalaene. 
 
Konsekvenser og overføringsverdi: 
Studien bekrefter tidligere forskning på området og kan bidra til økt bevissthet omkring problemer knyttet til smertevurdering av de minste barna. Overføringsverdi til klinisk arbeid. 
 
 
Randi Dovland Andersen

 

Sist oppdatert 14.02.2024