Working memory training in amnestic and non-amnestic patients with mild cognitive impairment: preliminary fondings from genotype variants on training effects

2021 - En foreløpig rapport om å hindre eller bremse utvikling fra mild kognitiv svikt til demens

Hernes SS, Flak MM, Løhaugen GCC, Skranes J, Hol HR, Madsen BO, Knapskog AB, Engvig A, Pripp A, Ulstein I, Lona T,..et.al.. Front Aging Neurosci 2021 Feb 15

Mild grad av kognitiv svikt utvikler seg ofte til demens. Det store spørsmålet er: Hvordan kan den utviklingen forhindres eller forsinkes? Mild grad av kognitiv svikt inkluderer sviktende hukommelse, konsentrasjon og utførelse av oppgaver. I dette prosjektet har 61 pasienter med mild kognitiv svikt (31 med hukommelsessvikt, 30 uten påviselig hukommelsessvikt, men med svikt i konsentrasjon/utførelse av oppgaver) gjennomført databaserte opptreningsprogram med 20-25 seanser i løpet av 4 uke og oppfølgende nevropsykologiske tester 4 og 16 uker etter opptreningen. Begge pasientgruppene viste bedring etter 4 uker, men effekten holdt seg til 16 uker bare i gruppen uten påviselig hukommelsessvikt.
Prosjektet var designet for flere andre undersøkelser, bl.a. på betydningen av visse genforandringer ved demens, men pasientutvalget ble svært begrenset (fra 491 som kunne inkluderes til 61 som faktisk gjennomførte studien). Denne rapporten er derfor å betrakte som overskriften sier – en foreløpig rapport.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.3389/fnagi.2021.624253        

 

Sist oppdatert 21.09.2023