Midwives’ experiences of using the Obstetric Norwegian early Warning System (ONEWS): A national cross-sectional study.

2021 - Evaluering av et varslingssystem for risikovurdering av gravide og fødende kvinner i Norge.

Fladeby LKL, Raunedokken M, Fonkalsrud HE, Hvidtjørn D, Lukasse M Eur J Midwifery. 2021 Apr 22

Antall dødsfall blant fødende kvinner i Norge er blant de laveste i verden – ca. 5 per 100.000 fødsler og det har holdt seg stabilt siste 30 år. Med til dels lange avstander til fødeklinikker, har jordmødre lang erfaring med å identifisere gravide med høy risiko for kompliserte fødsler og planlegge sted (og evnt. tid og metode) for fødselen. 
 
Basert på et initiativ i Irland i 2013, har mange land tatt i bruk et systematisk «tidlig-varslings-system» for å fange opp tegn på at det kan bli en komplisert fødsel. Tanken var å ha et tilbud til alle gravide og fødende. Systemet går ut på å gi risiko-skår basert på bl.a puls, blodtrykk, pustefrekvens, surstoffmetning, temperatur, bevissthetsnivå. I 2020 var varslingssystemet tatt i bruk ved 34 av 48 fødestuer i Norge. 
 
I denne undersøkelsen ble det benyttet spørreskjema for å fange opp erfaringene med varslingssystemet blant 1020 norske jordmødre. 232 (23%) besvarte spørreskjemaet. 92% av deltakerne vurderte skåringssystemet som viktig for høy-risiko gravide og 77% at det er en forbedring for systematisk overvåking, men 72% fant det tidkrevende. De mest erfarne jordmødrene fant mangler ved systemet (bl.a. at vurdering av livmor og blødning etter fødsel mangler) og at det som registreres og terskelverdiene for skåring ikke er godt nok tilpasset gravide. Det trengs mer forskning for å kunne dokumentere kostnad/nytteverdien av dette varslingssystemet i et land som Norge med etablerte, gode tradisjoner for risikovurdering – beviselig vellykket i forhold til lave tall for dødelighet.
 
 
Geir HoffSist oppdatert 14.02.2024