Perinatal Depression and Anxiety in Women with Multiple Sclerosis: A population-Based Cohort Study

2021 - Forekomst av depresjon og angst etter fødsel hos kvinner med MS

Eid K, Torkildsen ØF, Aarset J, Flemmen HØ, Holmøy T, Lorentzen ÅR, Myhr KM, Riise T, Simonsen CS, Torkildsen CF, Wergeland S, Willumsen S, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH Neurology, 2021, Oct 22

​Barseldepresjon er en depresjon oppstår under svangerskap og inntil ett år etter fødsel og er en av de vanligste komplikasjoner ved svangerskap. Det er tidligere kjent at personer med multippel sklerose (MS) har en økt forekomst av depresjon og angst sammenliknet med befolkningen for øvrig. Det er i liten grad tidligere gjort vurdering av forekomst av barseldepresjon hos kvinner med MS.

Målet med denne studien er å kartlegge forekomsten av depresjon og angstplager under svangerskap og etter fødsel hos kvinner med MS.

Studien baserer seg på opplysninger fra den norske Mor-Far-Barn undersøkelsen («MoBa-undersøkelsen») Denne undersøkelsen inkluderte gravide kvinner i perioden 1999 til 2008 fra hele Norge. Som del i denne undersøkelsen, har kvinnene fylt ut spørreskjema med blant annet spørsmål om forekomst av symptomer på angst og depresjon. Resultatene fra MoBa undersøkelsen er koblet med opplysninger fra det nasjonale MS registeret. På denne måten har vi identifisert kvinner med MS diagnose, stilt før eller etter svangerskap, og vurdert forekomst av depresjon i barseltiden hos disse, og sammenliknet med gruppen gravide uten MS.

Resultater:
- Av 114 629 gravide kvinner har 546 MS.

- Kvinner med MS diagnostisert før graviditet har en fordoblet risiko for depresjon i svangerskapets siste trimester. Risikoen for depresjon er høyere hos kvinner som har hatt MS i mindre enn fem år før svangerskap, enn de som har hatt diagnosen i mer enn fem år før svangerskap.

- Risikofaktorer for depresjon i barseltiden hos kvinner med MS, er lav sosioøkonomisk posisjon (målt ved inntekt, utdanning, yrke), tidligere psykisk sykdom og en livserfaring der utsatt for fysisk eller seksuelt overgrep.

- Kvinner som fikk MS diagnose i barseltiden viser seg ha særlig økt risiko for barseldepresjon.

- Risikoen for angstlidelse i barseltiden er ikke økt for kvinner med MS sammenliknet med sammenliknet med øvrige kvinner

Heidi Øyen Flemmen

PubMed

Doi: 10.1212/WNL.0000000000012062 


Sist oppdatert 21.09.2023