Fear of Recurrence in Prostate Cancer Patients: A Cross-sectional Study After Radical Prostatectomy or Active Surveillance

2021 Frykt for tilbakefall etter prostatakreftbehandling

Nilsson R, Næss-Andresen T F, Myklebust T Å, Bernklev T, Kersten H, Skaaheim Haug E European Urology Open Science Vol 25, March 2021,  44-51

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn og har ofte god prognose med lang forventet overlevelse etter diagnose. Ved moderat utbredelse kan sykdommen behandles med radikal prostatektomi (kirurgisk fjernelse av hele prostata). I andre tilfeller, hvor sykdomsrisikoen er lav, kan det være aktuelt å bare følge utviklingen nøye og behandle med kirurgi hvis sykdommen senere utvikler seg, såkalt aktiv overvåking. I denne studien ble omtrent 600 pasienter kontaktet som hadde fått en av disse to behandlingene ca. 4 år tidligere, og deres frykt for at sykdommen skulle vende tilbake eller utvikle seg ble målt med et spørreskjema. 
Vi fant at slik frykt var ganske vanlig, omtrent en tredjedel av pasientene oppgav dette. Spesielt høy var frykten hos de som var behandlet med aktiv overvåking, de yngre, de som var operert og hadde kreftceller i den kirurgiske skjæreflaten eller stigende prostataspesifikt antigen (PSA) etter operasjonen, og de som hadde spesielle psykologiske trekk (type D-personlighet).

Studien viser at frykt for tilbakefall var vanlig, til tross for god prognose. Det er viktig at de som behandler menn med prostatakreft er klar over dette, og hvem som har økt risiko for å leve med slik frykt. Undervisning om forholdsvis god prognose tror vi kan gjøre frykten mindre og livskvaliteten bedre for disse pasientene.

Rasmus Nilsson
Sist oppdatert 21.09.2023