Investigating shared genetic basis across Tourette Syndrome and comorbid neurodevelopmental disorders along the impulsive-compulsory spectrum.

2021 Genetiske studier har vist en slektskap mellom Tourettes syndrom, ADHD, autisme og tvangsnevrotiske tilstander

Yang Z, Wu H, Lee PH, Tsetsos F, Davis LK, Yu D, Lee SH, Dalsgaard S,.. et.al Biol Psychiatry 2021 Jan 8;S0006-3223(21)00038-X

Tourette syndrom forekommer ofte sammen med andre psykonevrologiske tilstander som ADHD, forskjellige grader av autisme og tvangsnevrose. 

Det er bare ca. 10% av Tourette-tilfeller som forekommer uten at pasienten har en eller flere slike tilleggstilstander. Denne studien er basert på genetisk kartlegging av mer enn 93.000 pasienter. Det ble påvist forandringer i sammenfattende områder av genene for pasienter med disse tilstandene. 

Dette bekrefter at det er noe felles rent genetisk mellom alle disse tilstandene. 


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.biopsych.2020.12.028

Sist oppdatert 21.09.2023