HINT1 neuropathy in Norway: clinical, genetic and functional profiling

2021 - HINT1-nevropati i Norge: klinisk, genetisk og funksjonell studie

Silvia Amor‑Barris, Helle Høyer, Lin V. Brauteset, Els De Vriendt, Linda Strand, Albena Jordanova, Geir J. Braathen and Kristien Peeters Orphanet Journal of Rare Diseases, 2021 16:116

Genetiske varianter i HINT1-genet er årsak til aksonal nevropati (nerveskade) med nevromyotoni (ukontrollerbar muskelaktivitet). Sykdommen debuterer vanligvis i første til annen ti-år. Arvegangen er autosomal recessiv. Sykdommen er betraktet som sjelden, men forekommer hyppigere i Sentral- og Sør-Øst Europa, Tyrkia og Russland. 19 sykdomsgivende mutasjoner rapportert.

Denne studien ble utført for å kartlegge forekomsten av HINT1-nevropati i Norge.
Blant en kohort bestående av 748 norske pasienter med mistenkt nerveskade, ble HINT1-nevropati genetisk påvist hos to personer. Begge personene var sammensatt heterozygt for den vanligste rapporterte varianten (c.110G > C (p.Arg37Pro) og en ny variant som ikke var rapportert tidligere (c.284G > A, p.Arg95Gln).

Kliniske symptomer inkluderte motorisk nevropati, muskel stivhet og kramper, forenelig med HINT1-nevropati. Debut alder var 6 og 20 år. I tillegg hadde begge personer ikke-klassiske symptomer som smerter distalt og symptomer fra sentral nerve systemet.

Funksjonelle studier i pasient deriverte celler og gjær celler ble utført for å avklare hvorvidt den nye varianten (c.284G > A, p.Arg95Gln) er sykdomsgivende. Forsøkene viste at varianten gir et ikke funksjonelt HINT1 protein og dermed er sykdomsgivende.

Konklusjon: Funnene våre utvider det kliniske og genetiske spektrumet av HINT1-nevropati.


Helle Høyer

Link PubMed

Doi: 10.1186/s13023-021-01746-z 

Sist oppdatert 21.09.2023