A map of metabolic phenotypes in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.

2021 - Interessante biokjemiske funn som støtter opplevelsen av manglende energi hos ME-pasienter.

Hoel F, Hoel A, Pettersen IKN, Rekeland IG, Risa K, Alme K, Sørland K, Fosså A, Lien K, Herder I, Thürmer HL,..et al,.. JNC Insight, 2021


Myalgisk Encefalomyelitt (ME) – også kjent som kronisk utmattelsessyndrom kan oppstå spontant og etter noen infeksjonssykdommer, f.eks. som «long Covid». Årsaken er ukjent og det finnes intet spesifikt og effektivt behandlingstilbud.

I dette prosjektet er det lett etter mønstre i forekomst av 880 forskjellige, målbare stoffskifteprodukter i blod fra 83 ME-pasienter og 35 friske kontrollpersoner. Påvist høyt nivå av glycerol passer med økt nedbrytning av fett for å skaffe energi – et mønster som sees også ved faste og fysisk anstrengelse. Flere andre funn tyder også på at energiproduksjonen er under press hos ME-pasienter – nå altså også vist biokjemisk og objektivt. Det gjenstår å finne og forstå de bakenforliggende mekanismene for disse biologiske funnene.

Geir Hoff 


​Link PubMed

Doi:  10.1172/jci.insight.149217


Sist oppdatert 21.09.2023