Incorporating diffusion-weighted inmaging in a diagnostic algorithm for multiparametric MR mammography.

2021 - Mulig forbedring av MR-diagnostikk ved hjelp av analyser av diffusjon av væske i svulstvev.

Vassiou K, Fanariotis M, Tsougos I, Fezoulidis I. Acta Radiologica, 2021

Undersøkelser basert på magnetisk resonans (MR-undersøkelser) er blitt et vanlig supplement eller erstatning for tradisjonell billedframstilling ved hjelp av røntgenstråler. I tillegg til maskinell gradering av tettheten i vevet som undersøkes kan en også måle hvordan og hvor raskt kontrastvæske fordeler seg i forskjellig typer vev – f.eks. i en hard kreftsvulst sammenlignet med en godartet svulst og normalt vev.
 
I dette prosjektet ble 296 «kuler i brystet» utredet med standard MR-metodikk i tillegg til analyser på diffusjonen av kontrastvæske i svulstene. Det ble tatt vevsprøver av alle svulstene – 153 kreftsvulster og 143 godartede, ikke-kreftsvulster.
 
100% sensitiviteten for en undersøkelsesmetode som skal påvise kreft betyr at ingen av kreftsvulstene blir tolket som godartet – perfekt. 100% sensitivitet betyr på tilsvarende måte at metoden ikke gir noen falske kreft-svar, altså at ingen godartede svulster blir tolket som kreft – igjen perfekt. Dessverre er ikke virkeligheten 100% perfekt.
 
Ved standard MR i dette prosjektet var sensitiviteten for påvisning av kreft 95% og spesifisiteten 81%. Ved tillegg av diffusjonsanalyser steg sensitiviteten til 96% og spesifisiteten til 86%. Videreutvikling av diffusjonsanalyser kan  bety et framskritt i diagnostikk av svulster i bryst. 
 
Geir Hoff

​Link PubMed

Doi: 10.1177/02841851211041822

Sist oppdatert 14.02.2024