Reduced Endothelial Function in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome-Results From Open-Label Cyclophosphamide Intervention Study

2021 Nedsatt evne til regulering av blodomløpet hos pasienter med ME/CFS

Sørland K, Sandvik MK, Rekeland IG, Ribu L, Småstuen MC, Mella O, Fluge Ø Front Med (Lausanne). 2021 Mar 22


Forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssjukehus har publisert en ny artikkel om mulige sirkulasjonsforstyrrelser hos pasienter med ME/CFS. De undersøkte pasientenes blodårer som en del av prosjektet Cyklofosfamid ved ME/CFS, som ble gjennomført med støtte fra Kavlifondet. Den aktuelle studien bygger på en hypotese om at nedsatt evne til regulering av blodomløpet er en mulig sykdomsmekanisme ved ME/CFS.

Tidligere studier fra Skottland og Tyskland har vist redusert endotelfunksjon, dvs. at endotelcellene som kler innsiden av blodårene ikke regulerer utvidelse av blodårene godt nok, hos pasienter med ME/CFS sammenlignet med friske. Studien fra Haukeland bekrefter dette bildet, og viser til en statistisk signifikant forskjell ved undersøkelse av både store arterier og i mikrosirkulasjonen i hud, sammenlignet med friske frivillige.

Allikevel var det ingen direkte sammenheng mellom endotelfunksjon og sykdommens alvorlighetsgrad hos den enkelte, og de som opplevde symptombedring i løpet av studien, bedret ikke nødvendigvis sine resultater på endotelfunksjons-testene. Analyser av kjente markører for hjerte- og karsykdom i pasientenes blod viste ingen forskjell på pasienter og friske kontroller, noe som tyder på at det ikke er begynnende hjerte-/karsykdom som påvirker endotelfunksjonen.

Du kan lese en presentasjon av studien på norsk på Kavlifondets hjemmeside her: https://kavlifondet.no/2021/03/ny-studie-viser-nedsatt-evne-til-regulering-av-blodomlopet-hos-pasienter-med-me-cfs/


Sist oppdatert 21.09.2023