Frequency of sternal variations and anomalies in living individuals evaluated by MDCT

2021 - Normalvariasjoner i brystbeinet ses hyppig som tilfeldig funn ved røntgenundersøkelse. Noen av dem kan ligne på sykdomsforandringer

Vatzia K, Fanariotis M, Makridis KG, Vlychou M, Fezoulidis IV, Vassiou K Eur J Radiol. 2021 Jun 24

Sternum er brystbeinet foran på brystkassen. Variasjoner i utseende og oppbygning er stort sett tilfeldige funn ved røntgenundersøkelser. Men – disse variasjonene kan ha betydning ved en del medisinske prosedyrer. Denne studien ble derfor utført for å kartlegge variasjoner i sternum, samt å fremheve deres kliniske betydning. 1150 røntgenbilder av pasienter som hadde hatt en CT-undersøkelse av brystkassen av medisinske grunner, ble vurdert retrospektivt. Anatomiske variasjoner ble funnet i brystbeinet hos 74 %. De hyppigste variasjonene var «double-ended» xiphoid prosess, dvs. delt nedre del (37 %), xiphoidal foramen, dvs. hulrom (26 %) og sternal sklerotisk bånd, dvs. stripe med økt beintetthet (13 %).


Konklusjon: Sternum variasjoner er hyppige, tilfeldige funn som ikke gir plager, men som kan påvises ved CT-undersøkelser og noen ganger kan de forveksles med patologiske tilstander. Radiologene bør være kjent med disse variasjonene for å skille dem fra sykdomstilstander og unngå komplikasjoner ved intervensjon.


 

Michael Fanariotis

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109828


 


 

Sist oppdatert 21.09.2023