Evaluation of the effects of Redemsivir and Hydroxyquinoline on viral clearance in Covid-19

2021 - Norsk randomisert studie avklarer at hverken Remdesivir eller Hydroksyklorokin har effekt på Covid19 blant pasienter innlagt i sykehus

Barrat-Due A, Olsen IC,…., Skudal H et al. (ca. 45 forfattere). Ann Intern Med 2021

Tidlig i Covid19-pandemien var det et akutt behov for raskest mulig å avklare om lovende medikamenter faktisk kunne gjøre en forskjell for alvorlig syke Covid19-pasienter. To slike medikamenter var Remdesivir og Hydroksyklorokin.

I denne studien ble pasienter innlagt for Covid19 ved 23 norske sykehus forespurt om å delta i en randomisert studie for å sammenligne effekten av Remdesivir og Hydroksyklorokin mot standard støttende behandling (dvs. surstoff, pustemaskin, intravenøs væske osv.). Ved loddtrekning inngikk i alt 185 deltakerne i en av tre grupper: 1) Remdesivir-gruppen, 2) Hydroksyklorokin-gruppen, 3) Gruppen med standard støttende behandling.

Studien viste at hverken Remdesivir eller Hydroxyklorokin hadde noen effekt på forløpet av Covid19-sykdommen for pasienter innlagt i sykehus. Medikamentene hadde heller ingen effekt på reduksjon av virusmengde i nese-/hals-prøver. Dette tyder på at medikamentene sannsynligvis heller ikke har noen vesentlig betydning selv om de gis tidligere i forløpet, dvs. før det kommer til sykehusinnleggelse.


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.7326/M21-0653

 

Sist oppdatert 21.09.2023