Infectious mononucleosis as a risk factor for depression: A nationwide cohort study

2021 Økt risiko for depresjon etter kyssesyke: Nå bekreftet i et rekordstort, registerbasert forskningsprosjekt.

Vindegaard N, Petersen L V, Lyng-Rasmussen BI, Dalsgaard S, Eriksen Benros M Brain Behav Immun . 2021 Feb 9;S0889-1591(21)00039-8

Mononukleose (bedre kjent som “kyssesyken”) er svært vanlig og sykdomsforløpet er vanligvis mildt eller helt uten registrerte plager. 90% av oss har oppnådd å får antistoffer mot mononukleoseviruset (Epstein-Bar viruset) før vi fyller 30 år. Noen svært få kan få en psykisk depresjon i forløpet.

Denne studien er basert på ca. 1,5 mill barn registrert i det danske fødselsregisteret i årene 1977-2005. Et registerbasert helseforløp ble fulgt fra 10 års alder. Fødselsregisteret ble koblet til flere nasjonale helseregistre for å se hvor hyppig depresjon kan være etter mononukleose sammenlignet med barn og unge som ikke har fått diagnosen mononukleose. Blant de med mononukleose var forekomsten av depresjon 27,2 per 100.000 personer per år mot 13.6 for dem som ikke var registret med en mononukleose-diagnose. Korrigert for bl.a. psykiatrisk bakgrunnssykdom, konkluderte forskerne med at pasienter med mononukleose har 40% høyere risiko for å utvikle depresjon i forløpet av sykdommen enn personer som ikke er smittet med mononukleose.

Denne studien har antakelig det hittil største tallmaterialet som har vårt brukt til å avklare denne problemstillingen. 

Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023