Inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway III (IBSEN III): a new population-based inception cohort study from South-Eastern Norway.

2021 - Opprettelse av ny kohort av pasienter med kronisk tarmbetennelse som skal følges over flere år.

Kristensen VA, Opheim R, Perminow G, Huppertz-Hauss G et al.. Scand J Gastropenterol 2021;56:899-905

På 1990-tallet ble pasienter med kronisk tarmbetennelse (Ulcerøs kolitt og Crohn’s sykdom) rekruttert inn i et prosjekt (IBSEN-prosjektet) for å samle mer kunnskap om disse sykdommene over mange år. De har nå vært fulgt i over 20 år og de har bidratt til mye ny kunnskap om disse sykdommene.
 
I løpet av 3-års perioden 2017-2019 har det foregått en ny registrering av nye tilfeller av tarmbetennelse i Sør-Øst Norge (2,95 million innbyggere) ved 19 sykehus. Denne kohorten av pasienter betegnes IBSEN III-kohorten.  Den består av i alt 2168 pasienter hvorav 265 hadde symptomer på kronisk tarmbetennelse, men uten objektive funn. Disse 265 utgjør en kontrollgruppe. Alle pasienter følges over flere år som i den opprinnelige IBSEN-studien, men datainnsamlingen er mer omfattende. Datainnsamlingen inkluderer sykehistorie, koloskopifunn med funn i vevsprøver, pasienttilbakemeldinger og avføringsprøver til analyse av bl.a. tarmbakerieflora. 
 
Det forventes mange verdifulle forskningsresultater i løpet av de kommende årene med oppfølgning ab IBSEN III-kohorten.
 
 
Geir Hoff
 


 

Sist oppdatert 14.02.2024