Delirium during acute events in nursing home patients.

2021 - Overraskende høy forekomst av delirium blant pasienter i norsk sykehjem.

Skretteberg WH, Holmefoss I, Krogseth M. JAMDA, 2021


Delirium (akutt forvirring) er ganske vanlig hos eldre omsorgstrengende, ved demens og annen hjerneskade, alkohol- og annen rus- og medikamentbruk, underernæring og infeksjonssykdommer.

I denne studien er 145 pasienter ved tre sykehjem i Norge fulgt i 2 mndr for å se hvor hyppig delirium inntreffer blant klientene i en vanlig norsk sykehjem hvor terskelen for å få plass er høy, og for å se hvor lenge tilstanden varer.

En eller flere akutte sykdomsepisoder inntraff blant 57 av de 145 pasientene i løpet av 2 mndr og 34 (60%) av disse utviklet delirium. Tilstanden varte i mer enn én uke hos 15 av disse 34. En infeksjon var utløsende årsak hos 18. Bruk av benzodoazepiner (Valium-type medisiner) og demens grunnet karsykdom var også disponerende årsaker.

Studien viste overraskende høy forekomst av delirium i løpet av bare 2 mndr observasjonstid i tre vanlige norske sykehjem. De fleste pasienter i sykehjem i Norge lider av demens. Funnene tyder på at pasienter i norske sykehjem er både eldre og mindre robuste enn det som er rapporter om fra tilsvarende institusjoner i andre land.   

Geir Hoff


Sist oppdatert 21.09.2023