The CRCbiome study: a large prospective cohort study examining the role of lifestyle and the gut microbiome in colorectal cancer screening participants.

2021 - Kan undersøkelse av tarmbakterienes arvestoff brukes til screening for tarmkreft og mulige forstadier til kreft før det blir kreft?

Kværner AS, Birkeland E, Bucher-Johannessen C, Vinberg E, Nordby JI,..et al,Hoff G, Holme Ø, Berstad P, Rounge TB BMC Cancer. 2021 Aug 18;21(1):930

I 2012 startet et prøveprosjekt på et tarmkreftscreeningprogram i Vestre Viken og Østfold. 140.000 kvinner og menn i alder 50-74 år er blitt tilbudt screening med enten sigmoidoskopi én gang (undersøkelse av nederste ca. 50cm av tykktarmen med en bøyelig «tarmkikkert») eller undersøkelse for usynlig blod i avføringen hvert annet år. Dette er gode screeningmetoder, men begge har sine ulemper og vi er på leting etter andre screeningmetoder.

I denne artikkelen beskriver vi planen for en ambisiøs videreføring av dette prøveprosjektet hvor vi skal bruke avføringsprøver til å undersøke tarmfloraen og mulighetene for å utvikle screeningmetoder basert på funn i tarmfloraen i stedet for å undersøke for blod i avføringen. Dette er nå mulig takket være avansert teknologi (f.eks. undersøkelse av arvestoffet for å karakteriserer de forskjellige typene av tarmbakterier – ikke gammeldags «dyrkning» av bakteriene som er håpløst for de tusenvis av bakterietypene i tarmen). Prosjektet forventes også å gi innsikt i endringer i tarmflora over tid i forhold til kosthold og livsstil. 2700 deltakere i prøveprosjektet på screening er planlagt invitert til å delta i CRCbiome-studien. Hittil er 2426 deltakere rekruttert.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1186/s12885-021-08640-8

Sist oppdatert 21.09.2023