Influence of lifestyle risk factors on work ability and sick leave in a general working population in Norway: a 5-year longitudinal study

2021 Sammenheng mellom livsstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning i Telemark. 5-års oppfølging av Telemarkstudien.

Müller De Bortoli M, Oellingrath IM, Fell AK M, Burdorf A, Robroek S JW BMJ Open 2021 Feb 5;11(2):e045678

Grunnet demografiske endringer ser vi i dag flere eldre og lave fødselsrater. Mange lever lenge i god helse, samtidig som en del faller utenfor arbeidslivet delvis eller helt. Den norske velferdsstaten er avhengig at mange står lenge i arbeid. Det antas at en sunn og frisk arbeidsbefolkning kan bidra positivt til dette. Norske myndigheter har generelle råd for et sunt kosthold og fysisk aktivitet, og fraråder tobakksrøyking. 

Denne studien analyserte selvrapportert data fra 6 267 personer i alderen 16-50 år som deltok både i Telemarkstudiens baseline (2013) og 5-års oppfølging (2018). Disse respondentene besvarte at de var i arbeid både 2013 og 2018. De besvarte også spørsmål vedrørende arbeidsevne og sykefravær.

Denne studien fant en sammenheng mellom fedme og røyking og langtids sykefravær (over 15 dager per år). Videre fant denne studien at det var en sammenheng mellom usunt kosthold og røyking og lav arbeidsevne. Vi undersøkte om det var en forskjell mellom livstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær blant mennesker som responderte at de hadde diabetes eller kardiovaskulær sykdom, kronisk lungesykdom eller tidligere søkt hjelp for psykisk sykdom. Få av disse sammenhengene var statistisk signifikante.

Samlet sett fant denne studien sammenhenger mellom livstils risikofaktorer og redusert arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning. Imidlertid vil det være viktig å se om intervensjoner kan ha en effekt på disse sammenhengende.

Marit Müller De Bortoli
Anne Kristin M. Fell


Sist oppdatert 21.09.2023