Women require routine opioids to prevent painful colonoscopies: a randomised controlled trial

2021 - Smertestillende gitt rutinemessig før koloskopi gir bedre smertekontroll enn når det bare gis ved behov i løpet av koloskopien.

Schult AL, Botteri E, Hoff G, Holme Ø, Bretthauer M, Randel KR,.. et.al.. Scand J Gastroenterol 2021

Den vanligste måten å undersøke tykktarmen er ved koloskopi. Et koloskop er en tynn, bøyelig slange med et kamera på tuppen for å inspisere endetarm, hele tykktarmen og nederste del av tynntarmen. Koloskopet føres inn via endetarmsåpningen. Kvinner er mer disponert enn menn for å oppleve undersøkelsen som smertefull – antakelig pga kjønnsforskjeller i bekkenskjelettet.
 
I denne undersøkelsen ble det brukt to morfin-lignende preparater (Fentanyl og Alfentanil). 183 kvinner i alder 55-79 år som skulle til koloskopi ble fordelt ved loddtrekning til en av tre grupper: 1. Fentanyl gitt umiddelbart før koloskopien med eventuell påfyll ved behov (dvs. ved smerter), 2. Fentanyl bare ved behov, 3. Alfentanil bare ved behov. 
 
Fentanyl før koloskopien ga bedre smertekontroll enn Fentayl eller Alfentanyl gitt bare ved behov.
 
 
Geir Hoff
 Sist oppdatert 14.02.2024