Gender differences in kidney stone disease (KSD): Findings from a systematic review.

2021 - Sterk økning i forekomst av nyrestein blant kvinner.

Gillams K, Juliebø-Jones P, Juliebø SØ, Somani BK Current Urology Reports, 2021

Denne artikkelen er en gjennomgang av publiserte data om nyrestein. I 1990 fikk 1 av 20 personer nyrestein, men dette har nesten fordoblet seg fram til 2012 da 1 av 11 ble rapportert å få nyresteinsanfall. Urinen blir mer konsentrert i varme årstider, spesielt for menn, og da er det høyere forekomst av nyresteinsanfall – uten at vi kan gi klimakrisen skylden for denne økningen. Nyrestein er vanligere hos menn som oftest har steiner med oxalat enn kvinner. Økningen i forekomst av nyrestein har særlig skjedd blant kvinner hvor overvekt gir større metning av oxalat i urinen enn blant menn. Forskjellen i forekomst mellom menn og kvinner har derfor skrumpet.

Risikofaktorer for å få nyrestein er overvekt, diabetes og lavt ostrogen-nivå, men kunnskapen om risikofaktorer er begrenset.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: https://doi.org/10.1007/s11934-021-01066-6

 

 


 


 

Sist oppdatert 21.09.2023