Malnutrition is associated with impaired functional status in older people receiving home care nursing service.

2021 - Underernæring er et problem blant omsorgstrengende.

Leão LL, Engedal K, Monteiro-Junior RS, Tangen GG, Krogseth M Front Nutr. 2021 Jun 14


Innen 2050 forventes én av 6 av jordens befolkning å være 65 år eller eldre. Underernæring er et problem blant eldre, også i velstående samfunn – rapportert å være et problem blant 10-50% av pasienter med behov for helse- og omsorgshjelp. 

I denne studien er ernæringstilstanden blant 210 hjemmeboende eldre med hjemmehjelp undersøkt i Sandefjord kommune. 15% av menn og 17% av kvinner var underernærte og flertallet (ca. 60%) var i risikogruppen for å bli underernærte. Sykeligheten var høy, 30% hadde demens og 22% hjertesvikt. Enslige var ikke mer underernærte enn samboende i dette pasientutvalget. Som ventet tyder studien på at sykelighet påvirker funksjonalitet som igjen påvirker ernæringsstatus – som i en ond sirkel. Detaljer om kostholdet ble ikke undersøkt i denne studien, men den bekrefter at underernæring er et problem også blant omsorgstrengende i Norge.


Geir HoffSist oppdatert 21.09.2023