Detection of cancers and advanced adenomas in asymptomatic participants in colorectal cancer screening: a cross-sectional study.

2021 - Viktig å ikke velge bort tarmkreftscreening bare fordi en ikke har noen plager.

Schult L, Botteri E, Hoff G,  Randel KR, Dalén E, Eskeland SL, Holme Ø, de Lange T BMJ Open. 2021 Jul 1;11(7):e048183

Mange unnlater å møte til tarmkreftscreening hvis de ikke har plager – og det er forståelig. Men – grunntanken med screening er å tilby undersøkelser med tanke på sykdom som er vanlig, alvorlig og ofte ikke gir symptomer før sykdommen har fått utvikle seg langt og utsiktene til å bli frisk er redusert. Tarmkreft er en slik sykdom.

I denne studien ble forekomsten av kreft og «avanserte adenomer» (polypper i et stadium antatt å være like før de kan tippe over til kreft) undersøkt blant i alt 42.554 personer som deltok i et screeningprosjekt i Sør-Norge 2012-2019. Videre utredning med «full tarmkikkertundersøkelse» (koloskopi) ble gjort ved positiv screeningtest for usynlig blod i avføringen (6495 personer) og ved funn av avanserte lesjoner (3297 personer) ved en begrenset tarmkikkertundersøkelse (sigmoidoskopi). I gruppen som ble screenet for blod i avføringen hadde 65% av 299 med screeningoppdaget tarmkreft ingen symptomer. Det var tilsvarende i sigmoidoskopigruppen: 60% av 120 personer med tarmkreft hadde ingen symptomer.

Fravær av symptomer bør ikke være det som avgjør om en eventuelt ønsker å velge bort et tilbud om tarmkreftscreening.  


​Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023