No one needs to know! Medical abortion: Secrecy, shame, and emotional distancing.

2022 - Skjermet for andres blikk. Medikamentell abort: hemmelighold, skam og følelsesmessig distansering

Røseth I, Sommerseth E, Lyberg A, Sandvik BM, Dahl B Health Care Women Int. 2022 Jul 7:1-19


I 2021 ble det gjennomført 10 840 aborter i Norge og 95,3 % av disse var medikamentelle. Til tross for at nesten alle aborter før gestasjonsuke 12 blir gjennomført medikamentelt i eget hjem, så er det svært lite forskning på temaet. 
Vi gjennomførte 22 intervjuer og analyserte dataene med Giorgis deskriptive metode. 

Vi identifiserte fire essensielle konstituenter: Et logisk og fornuftig valg – tvil under overflaten; Hemmelighold og den tvilsomme komfort i skjult skam; Følelsesmessig distansering som en mestringsstrategi; Å gå videre – og reflektere tilbake på abortens meninger. I artikkelen reflekterer vi over disse funnene ved hjelp av innsikter fra eksistensiell fenomenologi og aktuell forskning på feltet.

Denne studien er viktig fordi den gir innsikt i medikamentell abort som et komplekst og tvetydig fenomen med viktige personlige, sosiale, etiske og eksistensielle dimensjoner som er dypt følt av kvinner. Å reflektere autentisk over meningene og implikasjonene ved abort krever modighet og åpenhet for potensielt vanskelige og smertefulle følelser. Måten helsearbeidere møter kvinner som gjennomfører en abort har stor betydning for kvinnenes opplevelse og hvordan de forholder seg til aborten.

Denne artikkelen er Open Access, det betyr at den kan distribueres fritt.

Idun Røseth

Doi: 10.1080/07399332.2022.2090565


Sist oppdatert 21.09.2023