Risk of recurrence after chemoradiotherapy identified by multimodal MRI and 18F-FDG-PET/CT in locally advanced cervical cancer

2022 -Aggressiv livmorhalskreft identifisert ved hjelp av MR og PET-CT

Skipar K, Hompland T, Lund KV, Løndalen A, Malinen E, Kristensen GB, Lindemann K, Nakken ES, Bruheim K, Lyng H Radiother Oncol. 2022 Sep 13;S0167-8140(22)04266-9.


Pasienter med lokalavansert livmorhalskreft behandles med kurativ stråleterapi kombinert med cellegift. En tredjedel av pasientene får tilbakefall av sykdommen, og har begrensede behandlingsmuligheter. Videre lever en betydelig andel kurerte pasienter med plagsomme, behandlingsrelaterte bivirkninger. En forbedret identifisering av pasienter med høy og lav risiko for tilbakefall vil kunne bidra til en mer individualisert behandling, og dermed et bedre behandlingsutfall. 
Pasienter med lokalavansert livmorhalskreft utredes rutinemessig med avansert MR-avbildning og FDG-PET/CT. Bildene inneholder informasjon relatert til biologisk aggressive svulsttrekk som lav oksygenkonsentrasjon (hypoksi) og avvikende sukkeromsetning, noe som kan utnyttes for bedre å vurdere pasientens risikoprofil.

Forskningsgruppen bak studien har tidligere utviklet en metode basert på MR-bilder for vurdering av hypoksi (Consumption- and-Supply-based Hypoxia Imaging). I denne studien er metoden ytterligere forbedret, og benyttet på totalt 120 pasienter med lokalavansert livmorhalskreft. Analyser viser at pasienter med svulster med høy hypoksi har et betydelig dårligere behandlingsutfall. Videre har man ved hjelp av FDG-PET/CT sett på sukkeromsetning i svulster med høy hypoksi, og funnet at svulster med lav sukkeromsetning er spesielt aggressive. Lavere andel immunceller kan være med på å forklare dette funnet, og pasienter med disse svulstene kan ha nytte av tilleggsbehandling. 
Pasientgruppen med lav hypoksi har svært lav risiko for tilbakefall, og kan være kandidater for en mindre intensiv behandling.

Fordelen med å benytte medisinske bilder for vurdering av tilbakefallsrisiko er at undersøkelser utføres i rutinemessig utredning og ikke medfører ekstra undersøkelser for pasienten. Videre gir bilder informasjon fra hele svulsten, i motsetning til ved en vevsprøve, hvor man kun får informasjon fra en liten del.

Forskningsresultatene er nylig publisert i tidsskriftet Radiotherapy & Oncology. Det pågår aktuelt en klinisk studie på Radiumhospitalet på pasienter med lokalavansert livmorhalskreft (Metoxy-lacc), hvor metoder utviklet i forskningsgruppen benyttes. Studien undersøker om Metformin kan redusere hypoksi i svulster (ClinicalTrials.gov: NCT04275713).

​Kjersti Skipar
Sist oppdatert 21.09.2023