Type and severity of mental illness and participation in colorectal cancer screening

2022 - Dårligere oppslutning om tarmscreening blant personer med psykiske lidelser.

Kirkøen B, Berstad P, Hoff G, Bernklev T, Randel KR, Holme Ø, de Lange T, Robb KA, Botteri E Am J Prev Med 2022 (07 October)


Likhetsprinsippet for helsetilbud er viktig i Norge. Vi forsøker å legge til rette for at alle skal oppleve mest mulig likhet i helsetilbudet. 

I denne studien har vi sett på oppmøte til tarmscreening blant brukere og ikke-brukere av medisiner mot psykiske lidelser, f.eks. angst, depresjon, psykose. Personene ble trukket tilfeldig ut fra Folkeregisteret til et tilbud med screening ved hjelp av en hjemmetest for usynlig blod i avføringen eller oppmøte ved et sykehus for undersøkelse av nedre ca. 50 cm av tykktarmen ved hjelp av en tynn, bøyelig «tarmkikkert» (sigmoidoskopi). Det nasjonale Reseptregisteret ble brukt som datakilde for opplysninger om medikamentforbruk.

Blant 46.919 personer invitert til screening i alder 50-74 år var det 25% av kvinnene og 13% av mennene som hadde fått forskrevet resept på medisin mot psykiatriske lidelser. Uavhengig av screeningmetode var det større frafall fra screening for personer som var blitt forskrevet særlig angstdempende medisiner eller medisiner mot psykose. Det er behov for målrettet innsats for å tilrettelegge screeningtilbudet også for denne delen av målgruppen for screeningprogrammet. 

Geir HoffSist oppdatert 21.09.2023