Skin grafting

2022 - Denne artikkelen gir en oversikt over viktige prinsipper ved bruk av hudtransplantasjon.

Khan AZ, Utheim TP, Byholt M, Fiabema T, Sylvester-Jensen HC Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 May 23;142(8)


Den transplanterte huden (transplantatet) er avhengig av en sårbunn med underliggende blodsirkulasjon som tillater innvekst av små blodårer og tilhefting for at transplantatet skal «feste seg». Generelt vil hudtransplantat ikke feste seg direkte på ben, brusk og sener.
Sårinfeksjon bør helst være ferdig sanert før hudtransplantasjon.

Ved delhudstransplantasjon består transplantatet av det øverste, tynne laget av huden (epidermis). Transplantatet høstes med et spesielt instrument (dermatom) og er som oftest 0,15-0,30 mm tykt. Ved å benytte seg av egen teknikk (meshing) klarer man å strekke transplantatet til å dekke større defekter. Donorstedet blir som et skrubbsår som pleies generelt med vaselin netting og fuktige kompresser, eller forskjellige typer spesielle sårbandasjer. Donorstedet bruker i gjennomsnitt to uker til å tilhelle.
Ved fullhudstransplantasjon, består transplantatet av hudlagene epidermis og dermis. Hudtransplantatet «høstes» med båtsnitt der det naturlig er hudoverskudd (innsiden av over/underam, lår osv) og såret på donorstedet sys sammen. Denne typen transplantat benyttes typisk til dekking av vevsdefekter i ansikt og hender. 
Innvekst av blodårer til transplantatet begynner først ett til to døgn etter transplantasjonen. Inntil da, får transplantatet ernæring via passiv diffusjon av vevsvæsker. Det tilstrebes minst mulig bevegelse av transplantatet i forhold til sårbunnen de første fem til ti dagene etter hudtransplantasjon for å oppnå best mulige forhold for tilhefting.
Enkelte faktorer og tilstander påvirker i hvilken grad hudtransplantasjonen blir vellykket. Hjertesvikt, diabetes, periferkarsykdom og dårlig ernæringsstatus gir økt risiko for komplikasjoner. Røyking, infeksjon og postoperativ blødning er andre faktorer som kan hemme tilheling.
Ved spesialavdelinger hvor det behandlers større skader kan man ved manglende tilgang til donorhud bruke kommersielle, kunstige huderstatninger  eller dyrkede hudceller som et permanent alternativ eller midlertidig løsning. 3D-printing hvor man ikke må høste hud fra pasienten blir forhåpentligvis mulig i fremtiden.

Tammy FiabemaSist oppdatert 21.09.2023