Six versus 2 weeks treatment with doxycycline in European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blinded, randomised and placebo-controlled trial.

2022 - Det er ingen forskjell i effekt av 2 eller 6 ukers antibiotikabehandling ved nevroborreliose.

Solheim AM, Lorentzen ÅR, Dahlberg AO, Flemmen HØ, Brune S, Forselv KJN, Pripp AH, Bø MH, Eikeland R, Reiso H, Mygland Å, Ljøstad U Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, juli 2022;jnnp-2022-329724


Borreliose er en infeksjonssykdom som overføres av flått. Den kan gi infeksjon i nervesystemet og kalles da nevroborreliose (Lyme nevroborreliose). Ved nevroborreliose er typiske symptomer halvsidig ansiktslammelse, eller nervesmerter i et område på kroppen, i noen tilfeller kan det også gi mer omfattende symptomer fra nervesystemet. Diagnosen stilles ved nevrologisk undersøkelse og undersøkelse av spinalvæske og blod. 

Infeksjonen behandles med antibiotika. Europeiske retningslinjer anbefaler antibiotika i tablettform til de fleste tilfeller av nevroborreliose. Pasienter med mer omfattende symptomer, bør få intravenøs antibiotika. Lengden på behandling hos pasienter som skal få tablettbehandling har vært gjenstand for diskusjon. 2 uker behandling har vært standard, men det har stadig vært flere som forlenger denne tiden. 

Denne studien ville undersøke om det er bedre effekt av 6 uker tablettbehandling enn 2 uker tablettbehandling. Dette er gjort gjennom å gjøre en randomisering (loddtrekning) av personer til 2 eller 6 uker med antibiotika (Doxylin). Alle personene som deltok, fikk tabletter til 6 ukers bruk, men hos halvparten er de siste fire ukene såkalt placebo. Verken personene som deltok eller legene som inkluderte pasientene, visste hva den enkelte fikk (dobbelt blindet). 

Det er registrert symptomer ved oppstart, etter 10 uker, 6 måneder og 12 måneder. 

121 personer har deltatt, 52 fikk behandling med antibiotika i 2 uker, 53 fikk behandling med antibiotika i 6 uker. Det ble ikke sett forskjeller i noen av målene for effekt, verken ved klinisk undersøkelse eller de pasientrapporterte symptomene. 
Konklusjonen er at 2 uker behandling er tilstrekkelig hos personer med vanlig nevroborreliose.  

Heidi Øyen Flemmen


Sist oppdatert 21.09.2023