Effects of experimental hypovolemia and pain on pre-ejection period and pulse transit time in healthy volunteers.

2022 - Ny metode for å vurdere graden av blodtap, en studie med bruk av simulert blødning og smerte.

Djupedal H, Nøstdahl T, Hisdal J, Landsverk SA, Høiseth LØ Physiol Rep. 2022 Jun;10(12):e15355

Hardt skadde pasienter kan potensielt få et stort blodtap og det er et behov for flere ikke-invasive metoder for å anslå blodtapet. Kroppen reagerer på blodtap med signaler som går via deler av nervesystemet som ikke er viljestyrt (det autonome nervesystemet) for å sikre blodtrykket i de viktigste organene. Hardt skadde pasienter har også ofte smerter som også aktiverer det samme autonome nervesystemet, og dette kan påvirke våre målemetoder for å vurdere alvorlighetsgraden av blodtap. Det å belyse felles og separate effekter av blodtap og smerte på disse målemetodene er derfor viktig. 
 
I denne studien har vi tatt i bruk en blødningsmodell og en smertemodell for å belyse effekten på pre-ejeksjonstid og puls transitt tid, som er tidsintervaller fra hjertet starter å slå til pulsbølgen når henholdsvis hovedpulsåren og fingeren. Simulert blødning gjennomføres ved at en forsøksperson ligger med beina i en lufttett beholder. Når det suges luft ut av denne beholderen blir det et vakuum rundt beina og dette vakuumet gjør at blod suges fra overkroppen og ned i beina. Dette gir en fysiologisk reaksjon som tilsvarer reelt blodtap. Smertemodellen bestod av at forsøkspersonen hadde hånden i iskaldt vann. Hensikten vår var å se på hvordan disse tidsintervallene (pre-ejeksjonstid og puls transitt tid) ble påvirket av simulert blødning og smerte for å vurdere om hvordan disse målemetodene kan brukes for å diagnostisere blodtap hos hardt skadde pasienter. 
 
Fjorten friske frivillige forsøkspersoner gjennomførte våre forsøk med både simulert blodtap og smerte. I denne studien fant vi at tidsintervallet mellom starten av et hjerteslag til pulsbølgen nådde fingeren (puls transitt tid) ble lengre ved simulert blodtap og kortere ved smerte. Dermed, avhengig om puls transitt tid blir kortere eller lengre, kan man potensielt bruke denne målemetoden til å skille fysiologiske effekter av blodtap og smerte hos hardt skadde pasienter.

 
Håvard Djupedal

Link PubMed

Doi: 10.14814/phy2.15355

 

Sist oppdatert 14.02.2024