Associations between epigenetic age acceleration and infertility.

2022 - En epigenetisk klokke tikker raskere hos ufrivillig barnløse kvinner.

Lee Y, Bohlin J, Page CM, Nustad HE, Harris JR, Magnus P, Jugessur A, Magnus MC, Håberg SE, Hanevik HI Hum Reprod. 2022 Jun 30;deac147


Den genetiske sammensetningen av ethvert menneske er unik, med unntak for eneggede tvillinger. Imidlertid er det genetiske innholdet i alle kjerneholdige celler i hvert individ likt. Hvordan kan det  være at noen celler blir hudceller, mens andre blir muskel- eller hjerneceller, all den tid den genetiske oppskriften i hver celle er den samme?

Årsaken ligger i hvilke gener som er skrudd på og av i de ulike celletypene, såkalt epigenetikk. Epigenetisk forskning har vist at hver celletype har en epigenetisk signatur som gjenspeiler celletypen. Men ikke nok med det, den epigenetiske signaturen til cellene forandrer seg også med tiden, noe som har ført til oppdagelsen av det vi kaller epigenetiske klokker. Disse klokkene sier noe om hvor gamle cellene i kroppen er, uavhengig av hvor lenge individet har levd. Noen individer er faktisk cellemessig sett eldre enn hva antallet lys på bursdagskaka skulle tilsi, og denne studien undersøker om individer som har blitt gravide med prøverør er cellemessig eldre enn de som har blitt gravide med samleie. Vi fant ingen forskjell i epigenetisk alder mellom fedrene i de to gruppene, men på en av klokkene vi brukte var det en forskjell mellom mødrene. Forskjellen var på 0.02 år, så en kjempeforskjell er det ikke, men den krever allikevel en forklaring. Vi mener den mest sannsynlige årsaken til forskjellen er at mødrene i prøverørs-gruppa er nærmere overgangsalderen enn de andre. 

Hans Ivar Hanevik

Link PubMed

Doi: 10.1093/humrep/deac147


Sist oppdatert 21.09.2023