Late onset sensory-motor axonal neuropathy, a novel SLC12A6 related phenotype

2022 - En ny fenotype forbudet med SLC12A6-genet – sensorisk og motorisk nevropati med voksen debut.

Løseth S, Høyer H, Le KM, Delpire E, Kinge E, Lande A, Hilmarsen HT, Fagerheim T, Nilssen Ø, Braathen GJ Brain. 2022 Dec 21;awac488.


Denne artikkelen beskriver fem familier med voksen debut av nerveskade (motorisk og sensorisk nevropati) fra ulike deler av Norge. De fem familiene består av ti affiserte individer som alle deler den identiske sekvensvarianten i SLC12A6-genet.

Sykdomsgivende varianter i SLC12A6-genet er kjent årsak til nerveskade, fravær av hjernebroen (corpus callosum agenesi) og utviklingsforstyrrelse (Anderman syndrom) hos barn. Videre er det nylig beskrevet noen få barn med kun nerveskade. 

Det kliniske bildet hos våre pasienter varierte. De fleste hadde milde til moderate symptomer på nerveskade, mens noen hadde tilnærmet ingen plager. Ingen hadde affeksjon av sentralnerve systemet. Klinisk og nevrofysiologisk undersøkelse avslørte en hovedsakelig sensorisk nevropati med mildere motorisk affeksjon. Hos alle ti affiserte individer ble den identiske varianten i SLC12A6-genet identifisert. 

SLC12A6-genet koder for en kalium-klor kanal som frakter klor og kalium ut av nervecellene for å opprettholde riktig cellevolum. Den identifiserte varianten ble modellert i froskeegg for funksjonell validering. Disse forsøkene viste en signifikant reduksjon av kanalaktiviteten.

Disse funnene utvider sykdomsfenotypen for SLC12A6-genet, fra nerveskade, fravær av hjernebroen og utviklingsforstyrrelse hos barn til voksen debuterende nevropati med hovedsakelig sensorisk nerveskade.

Helle Høyer

​Link PubMed

Doi: 10.1093/brain/awac488


Sist oppdatert 21.09.2023