Evaluation of a simple clinical language paradigm with respect to sensory independency, functuional asymmetry and effective connectivity.

2022 - Et innblikk i kartlegging av spesielt bevaringsverdige områder i hjernen før hjerneoperasjon.

Rødland E, Melleby KM, Specht K Front Behav Neurosci 2022


I forkant av operasjoner på hjernen, f.eks. for hjernesvulst, forsøker man best mulig å kartlegge hvilke områder av hjernen som styrer de viktigste funksjonene hos pasienten, f.eks. evnen til å forstå språk og uttrykke seg. Områder med høy hjerneaktivitet kan synliggjøres ved magnetisk resonans-teknologi (MR-scanning). Når en person får oppgaver som krever språkforståelse, kan MR-bilder vise hvilke områder som «lyser opp» mens personen forsøker å løse oppgaven. I TV-programmet «Jeopardy» kan man få tildelt et svar på et eller annet og oppgaven blir å finne hvilket spørsmål som passer best. Dette krever mye av en rekke områder i hjernen som håndterer forskjellige deler av språkforståelsen, formuleringsevnen og nerveforbindelsene mellom disse områdene. «Jeopardy»-metoden har vært brukt med skriftlig tildeling av oppgavene under MR-scanning.

I denne studien er hjerneaktiviteten ved skriftlig tildeling av oppgavene sammenlignet med muntlig tildeling (som kan kreve aktivering av andre områder i hjernen) hos 21 friske personer. Med noen unntak var det godt samsvar i hjerneaktiviteten ved begge metoder. Det er en fordel å kunne bruke det samme kartleggingsverktøyet uavhengig av nedsatt syn eller hørsel. Men - metoden må prøves ut videre før den kan tas i bruk og må foreløpig beskrives som «lovende».   

Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023