Fertilitetsbehandling

2022 - Fertilitetsbehandling

Hanevik, HI, Ekerhovd E Norsk Farmaceutisk tidsskrift 2022


Både antallet barn og andelen barn som blir født etter fertilitetsbehandling i Norge er økende. Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste formene for medikamentell fertilitets¬behandling hos kvinner. Den er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler etter litteratursøk i PubMed, relevante internasjonale og nasjonale veiledere er gjennomgått og informasjon fra flere offentlige norske nettsteder er innhentet.

Det finnes tre hovedtyper medikamentell fertilitetsbehandling: 1) Ovulasjons¬induksjon er en metode som brukes særlig hos kvinner som ikke har eggløsninger regelmessig. 2) Intrauterin inseminasjon innebærer innsprøyting av preparert sæd i livmoren og brukes ved lett redusert sædkvalitet, uforklarlig infertilitet, eller til lesbiske par og enslige kvinner. 3) In vitro-fertilisering (IVF) er den mest omfattende behandlings-metoden, men også den vanligste formen for medikamentell fertilitetsbehandling. 
Hovedprinsippet i behandlingene er farmakologisk manipulasjon av den endokrine aksen mellom hypothalamus, hypofyse og eggstokker. Bivirkninger på grunn av medisineringen forekommer, men det er sjelden de fører til at man må avbryte behandlingen. 

Oppsummert beskriver artiklene hvordan medikamentell fertilitetsbehandling innebærer at man forsterker, hemmer eller støtter de hormonelle variasjoner som skjer under menstruasjonssyklus. Behandlingen er effektiv ettersom cirka 70 % av pasientene som er til fertilitetsbehandling ved offentlige sykehus i Norge blir foreldre.


Hans Ivar Hanevik

Link Norsk Farmaceutisk tidsskrift​

Sist oppdatert 21.09.2023