Måleegenskaper ved den norske versjonen av Social Responsiveness Scale (SRS).

2022 - Gjennomgang av egenskapene til et spørreskjema ofte brukt i kartlegging av sosial funksjonssvikt.

Bergquist KÅ, Halvorsen MB PsykTestBarn 2022


Sosial Responsivitetsskala (SRS) er et standardisert spørreskjema som brukes for å kartlegge grad av sosial funksjonssvikt ved bl.a. autisme, ADHD og intellektuell funksjonsnedsettelse. Det finnes flere varianter av dette skjemaet som brukes i flere skandinaviske land. I denne studien er det sett nærmere på en norsk versjon av skjemaet beregnet for aldersgruppen 4-18 år. I et systematisk litteratursøk ble det funnet seks norske og seks øvrige skandinaviske artikler basert på undersøkelse av i alt ti utvalg av personer/pasienter. 

Ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur konkluderte forfatterne med at forskningen på måleegenskapene for SRS i Skandinavia er begrenset og at det er behov for flere undersøkelser.

Geir Hoff   

Doi: 10.21337/0076Sist oppdatert 21.09.2023