Associations of red and processed meat intake with screening-detected colorectal lesions.

2022 - Høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for tarmkreft.

Kværner AS, Birkeland E, Vinberg E, Hoff G, Hjartåker A, Rounge TB, Berstad P Br J Nutr 2022


22. august 2022 gikk startskuddet for det nasjonale tarmscreeningprogrammet. Forut for dette har det vært to store pilotprosjekter på utprøving av screeningmetoder – det første var i Telemark og Oslo 1999-2001 og det andre i Østfold og Vestre Viken startet i 2012 (i avslutningsfasen nå). Begge disse prosjektene inneholdt også delprosjekter på mulig sammenhenger mellom livsstil og kreft. Dette delprosjektet er fra det siste av disse to pilotprosjektene:

Blant de som ved screeningundersøkelse fikk påvist usynlig blod i avføringen, takket ca. 1600 ja til å fylle ut et 14-siders skjema utviklet for å gi et bilde av mat- og drikkeinntak det siste året – i tillegg til opplysninger om livsstil (røyke- og mosjonsvaner). Skjemaet ble fylt ut før de ble utredet for påviselig blod i avføringen ved hjelp av koloskopi (bøyelig «tarmkikkert» for undersøkelse av hele tykktarmen). Bare 2% av deltakerne hadde inntak av mindre enn den anbefalte øvre grensen på 21 G bearbeidet kjøtt per uke. 27% av de undersøkte hadde «avanserte lesjoner» i tarmen, dvs. kreft eller høy-risiko polypper som innebærer høy risiko for utvikling til kreft.

Avanserte lesjoner hadde sammenheng med høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt – også ved statistisk korrigering for kjønn, alder, røyke- og mosjonsvaner. Lavt og moderat inntak ga ingen økt risiko. Dette er en stor studie med svært gode data samlet inn før deltakerne ble koloskopert og fikk vite om eventuelle lesjoner i tarmen. Funnene er i tråd med tidligere studier som også har tydet på en sammenheng mellom tarmkreft og høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.

Denne type forskning bør innbakes i løpende screeningprogrammer for å skaffe datagrunnlag fra målgruppen og vise resultater som dermed er relevante spesielt for målgruppen for screeningtilbudet. Selv om tarmscreening dreier seg om å påvise kreft og mulige forstadier til kreft, så kan det være den beste anledning og det beste «tidsvinduet» for å nå fram med råd om livsstilsforebygging mot tarmkreft. 

​Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023