Norway – a retarded country close to 20 years since EU recommended colorectal cancer screening? A failure or a success?

2022 - Hva har oppnådd ved å komme i gang med screening mot tarmkreft snart 20 år etter EU’s anbefaling?

Hoff G, Botteri E, Berstad P, Randel KR Norsk Epidemiologi 2022;830:83-86


EU anbefalte medlemslandene å starte med tarmkreftscreening i 2003. Norge startet utrullering av sitt tarmkreftscreening høsten 2022 – nesten 20 år senere – selv om det er få land i verden som har høyere forekomst av tarmkreft enn Norge. Innføring av nasjonale screeningprogrammer som screening mot livmorhalskreft, brystkreft og nå tarmkreft har ofte vært innført i flere land mer på grunn av gode politiske intensjoner enn bunnsolide, vitenskapelige argumenter. 

I denne artikkelen, publisert i forbindelse med Kreftregisterets 70-år jubileum, har vi redegjort for hva vi i Norge har oppnådd i denne 20-års «ventetiden» - i stor grad på tross av manglende støtte til de viktigste studiene. Det er blitt mer enn 160 vitenskapelige originalartikler og 20 doktorgrader. Dette har bidratt til at vi står bedre rustet enn de fleste til å få et godt tarmscreeningprogram og vi har fått økt forståelse for at fortsatt forskning må være en integrert del av dette programmet for at det skal kunne utvikle seg til et stadig bedre helsetilbud.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: DOI:10.5324/nje.v30i1-2.4982​


Sist oppdatert 21.09.2023