"I shut it out"

2022 - "I shut it out" expectant mothers' fear of childbirth after a traumatic birth-a phenomenological study.

Olsen B, Forgaard A, Nordsletta AS, Sommerseth E, Røseth I Int J Qual Stud Health Well-being. 2022;17(1):2101209


Formålet: Utforske gravide kvinners opplevelse av fødselsangst etter tidligere traumatisk fødsel. 

Metode: Kvalitative, individuelle dybde-intervjuer med åtte gravide kvinner i perioden september til november 2020. Data ble analysert ved bruk av deskriptiv fenomenologisk metode. 

Resultater: Fire sammenkoblede konstituenter ble identifisert: «Barnet må jo ut!» Ny graviditet trigger fødselsangst; Overveldende minner fra tidligere fødsel; «Lukker døra» Manglende tid og kapasitet til å bearbeide traumatisk fødselsopplevelse; Veien mot ny fødsel med håp om mestring.

Konklusjon: Studien belyser en sammenheng mellom opplevelse av tidligere traumatisk fødsel og fødselsangst hos gravide kvinner. Traumeopplevelsen kommer tilbake med full kraft ved ny graviditet, og det blir vanskelig å forholde seg til det nye svangerskapet og den forestående fødselen. Det er behov for at kvinner som opplever traumatisk fødsel får mulighet til å bearbeide traumet. Utvikling av rutiner for identifisering, støtte og oppfølging er nødvendig. Dersom disse kvinnene blir identifisert og får den hjelpen de trenger, kan det trolig være med på å forebygge og lindre fødselsangst ved neste svangerskap.

Idun Røseth

Doi: 10.1080/17482631.2022.2101209Sist oppdatert 21.09.2023