A cost-effectiveness analysis of reverse total shoulder arthroplasty compared with locking plates in the management of displaced proximal humerus fractures in the elderly: the DelPhi trial

2022 - Kost-nytte analyse av bruken av reversert skulderprotese sammenlignet med plateosteosyntese ved dislokerte brudd i proximale humerus hos eldre.

Bjørdal J, Fraser AN, Wagle TM, Kleven L, Lien OA, Eilertsen L, Mader K, Apold H, Larsen LB, Madsen JE, Fjalestad T J Shoulder Elbow Surg. 2022 Jun 30

Brudd i øvre del av overarmsbenet er et av de vanligste bruddene hos eldre. Det er et brudd som medfører mye smerte og redusert funksjon for den det gjelder. Mange av bruddene kan behandles med smertelindring og gradvis opptrening, men noen bør opereres. Det er mangel på kunnskap om hvilken operasjonsmetode som er best for pasienten. I en randomisert studie sammenlignet vi to av de vanlige operasjonsmetodene, enten å skru bruddet sammen med skruer og plate, eller å skifte ut hele leddet med en protese (reversert skulderprotese). Pasienter ved flere sykehus i Norge deriblant Sykehuset Telemark, deltok i studien.  I studien ble 124 pasienter ved hjelp av loddtrekning operert enten med skruer og plate, eller protese. De ble fulgt opp med kontroller for å se på funksjon og røntgenbilder ble vurdert med tanke på resultat. Etter 2 år kan man konkludere med at der er bedre funksjon i gruppen som fikk protese, enn i gruppen som fikk skrudd bruddet sammen. 

Vi har nå utført en kost-nytte analyse av de to operasjonsmetodene, protese versus plateostosyntese, ved å se på quality adjusted life years (QUALYs), og kostnader ved de to ulike behandlingsmetodene. Til tross for at vi fant at pasientene som ble operert med protese hadde bedre funksjonscore etter to år fant vi ikke tilsvarende effekt når vi så på QUALYs, eller i kostnadsanalyse. 

Vi kan konkludere med at protesekirurgi og plateosteosyntese kom likt ut når det gjelder kost nytte etter to år. Vi vil følge opp resultatene med 5 års oppfølging av pasientene. 

Hilde Apold
Sist oppdatert 21.09.2023