Chronic rhinosinusitis associated with chronic bronchitis in a five-year follow-up: the Telemark study.

2022 – Kronisk rhinosinusitt (CRS) er assosiert med kronisk bronkitt – en 5-års oppfølgingsstudie fra Telemark.

Bergqvist J, Bove M, Andersson A, Schiöler L, Klepaker G, Abrahamsen R, Fell AKM, Hellgren J. BMC Pulm Med. 2022 Nov 9;22(1):406


I 2013 rapporterte 6.6% av deltakerne i Telemarkstudien at de hadde kronisk rhinosinusitt. Målet med denne studien var å undersøke risiko for å utvikle kronisk bronkitt blant deltakerne som rapporterte kronisk rhinosinusitt i 2013. Kronisk bronkitt er definert som en tilstand med produktiv hoste som har vart i minst tre måneder i minst to påfølgende år. Et tilfeldig utvalg av den voksne befolkningen i Telemark (16-55 år), til sammen 7 393 personer, svarte på et spørreskjema i 2013 og igjen i 2018.

Resultatene viste at det var 11.8 % ny-oppståtte tilfeller av kronisk bronkitt i 2018 blant deltakerne som rapporterte kronisk rhinosinusitt i 2013. Videre viste resultatene at det var en signifikant økning i odds for utvikling av kronisk bronkitt i 2018 blant dem som rapporterte kronisk rhinosinusitt i 2013 sammenlignet med dem som ikke rapporterte kronisk rhinosinousitt. Disse resultatene viser at det er viktig at leger som møter pasienter med kronisk rhinosinusitt er klar over sammenhengen med utvikling av kronisk bronkitt.

Studiens styrke er at den har sett på ny-oppstått kronisk bronkitt over tid, i et stort utvalg fra den generelle befolkningen. Prosjektet var et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og ØNH-avdelingen ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg, Sverige. Forskningen ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Pulmonary Medicine. 

Regine Abrahamsen

Link PubMed

Doi: 10.1186/s12890-022-02203-8Sist oppdatert 21.09.2023