A prognostic hypoxia gene signature with low heterogeneity within the dominant tumour lesion in prostate cancer patients.

2022 - Lovende metode for bedre å forutsi forløpet ved prostatakreft og optimalisere behandlingstilbudet.

Salberg UB, Skingen VE, Fjeldbo CS, Hompland T, Ragnum HB, Vlatkovic L, Hole KH, Seierstad T, Lyng H. Br J Cancer 2022


De fleste tilfeller av prostatakreft oppstår hos eldre menn som lever godt med sin kreftsykdom før de dør av noe helt annet. Men – noen tilfeller er aggressive og blir en årsak til død. For å gi et best mulig behandlingstilbud er det behov for bedre å kunne forutsi hvor aggressivt en slik kreftsvulst vil oppføre seg. Dårlig surstofftilgang (hypoxi) til vevet i svulsten er et tegn på aggressiv oppførsel – f.eks. på grunn av at svulstvekst dominerer og at blodforsyningen blir forsømt, men ikke så mye at det hindrer videre vekst.

Pimonidazole er et stoff som kan gis intravenøst og brukes som en markør for hypoxi i prostatavev fra vevsprøver tatt ut via biopsinåler eller ved operasjon. Denne studien er en videreføring av arbeider fra denne forskningsgruppen hvor forskningen på pimonidazole og hypoxi også har ført til identifisering av et knippe med 32 gener i svulstvev som henger sammen med aggressiv vekst og hypoxi – samlet betegnet som «Ragnum-signaturen». Resultatene så langt er lovende med tanke på videreutvikling av Ragnum-signaturen til klinisk bruk.   
 
Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023