Poor physical function trajectory predicts impaired patient survival in older recipients of deceased donor kidneys: A prospective cohort study

2022 - Utvikling av selvrapportert helserelatert livskvalitet etter nyretransplantasjon kan bidra til å predikere prognosen.

Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, Åsberg A, von der Lippe N, Reisæter AV, Heldal K Transplantation Direct 2022

Hos eldre nyretransplanterte er god selvrapportert helse-relatert livskvalitet ved transplantasjonstidspunktet assosiert med bedre overlevelse. Vi vet lite om hvordan utviklingen av helse-relatert livskvalitet det første året etter transplantasjon påvirker overlevelse. 

Denne studien omfatter 181 pasienter over 65 år som fikk nyre fra avdød giver og som overlevde det første året etter operasjonen. Gjennomsnitts alder ved transplantasjon var 72 år. I løpet av en oppfølgingsperiode på 5 år døde 57 pasienter. Bedring av helse-relatert livskvalitet i løpet av det første året etter transplantasjon var assosiert med bedre langtidsoverlevelse. Dette gjaldt i særdeleshet pasienter som rapporterte dårlig utvikling av fysisk funksjon.

Bruk av et skjema-basert verktøy som måler flere elementer av selvrapportert helserelatert livskvalitet kan bidra til å predikere forløpet etter nyretransplantasjon for pasienter som overlever mer enn et år etter transplantasjon av nyre fra avdød giver. Hvorvidt intervensjon for å bedre livskvaliteten også kan påvirke overlevelsen positivt må undersøkes i nye studier.Vasiliki Tsarpali​

Sist oppdatert 21.09.2023