MEDICATION MANAGEMENT FOR PATIENTS WITH HIP FRACTURE AT A REGIONAL HOSPITAL AND ASSOCIATED PRIMARY CARE UNITS IN NORWAY: A DESCRIPTIVE STUDY BASED ON A SURVEY OF CLINICIANS' EXPERIENCE AND A REVIEW OF PATIENT RECORDS

2022 - Medikamenthåndtering for pasienter med hoftebrudd i og utenfor sykehus.

Henriksen BT. Krogseth M. NguyenCT. Mathiesen L. Davies MN. Andersen RD. Andersson Y BMJ Open. 2022 Nov 15;12(11):e064868.


Artikkelen beskriver medikamenthåndtering etter hoftebrudd basert på en spørreundersøkelse om helsepersonells oppfatninger og en gjennomgang av pasientjournaler. Disse pasientene er ofte eldre, har underliggende sykdommer, bruker flere medisiner og flytter mellom ulike omsorgsnivåer som en del av sin behandling og rehabilitering. De har høy risiko for å oppleve feilmedisinering

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning:
Studien viste en risiko for at pasientene ikke hadde en oppdatert og korrekt (samstemt) medisinliste og at viktig medisininformasjon ikke ble formidlet ved overflyttinger. Samtidig ble systematisk gjennomgang av pasientens medisiner for å optimalisere medisinbruken sjelden gjennomført.

Konsekvenser og overføringsverdi: 
Studien viser behov for forbedring av medisinhåndteringen for hoftebruddspasienter. Nasjonale retningslinjer finnes men blir ikke fulgt. Klar overføringsverdi til klinisk arbeid.

Randi Dovland Andersen





Sist oppdatert 21.09.2023